The Future of Scandinavian Manufacturing – Göteborg

Göteborg levererade ett fantastiskt väder i år när Cadcraft, tillsammans med Autodesk och NTI, höll eventet The Future of Scandinavian Manufacturing på Liseberg. Detta event gav utrymme till att presentera och diskutera ökad konkurrenskraft, samt de bästa och senaste teknikerna och mjukvarorna från Autodesk.

The Future of Scandinavian Manufacturing inleddes med en introduktion för drygt 200 besökande. Därefter var eventet uppdelat i två spår – Användningsspår och Ledningsspår. Här hade man i förtid valt vilket utav spåren man ville delta i. Uppdelningen gjorde att man lättare kunde skapa en kommunikation mellan både användare och experter. Användare hade också möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper mellan varandra.

Åsa Fast-Berglund från Chalmers kickade igång eventet med att prata om Industri 4.0. Mycket intressant att höra om den otroligt snabba tekniska utveckling vi är med om!

Kristin Rydberg, från Berendsen, som är den ledande europeiska leverantören inom textil och hygien, berättar om hur rätt systemstöd ger oss en konkurrensfördel.

Asif Moghal arbetar som Manufacturing Industry Manager på Autodesk. Han brinner för design, produkter och affärer i tillverkningsindustrin. Vi fick bland annat höra om de utmaningar och möjligheter företag utsätts för i en värld som blir mer och mer uppkopplad. Dessutom presenterade han fem kraftfulla strategier för att upprätthålla lönsam tillväxt i en miljö där design och tillverkning inte är längre är tillräcklig.

Efter föreläsningarna på förmiddagen var det dags för lunch på Stjärnornas krog, trevligt att tillsammans njuta av god mat och ladda inför kommande användar- och ledningsspår.

 

En annan spännande och inspirerande talare var Klara Magnusson från Volvo Car Corporation. Hon inledde ledningsspåret och berättade om hur det är att arbeta med ledande innovation på ett gammalt industriföretag. Dessutom visade hon några av sina innovationsprojekt, däribland samarbetet mellan Volvo och Mat.se, matleveranser direkt till bakluckan. Mycket intressant föreläsning!

Dagens ledarspår avslutandes med en workshop ledd av Asif Moghal. Efter pausen hade runda bord försetts med en siffra, ett ämne samt färgglada pennor och stora block. Ämnena var bland annat PAAS (Product as a Service, Flexible Manufacturing och Collaboration). Här kunde man själv välja det bord som man tyckte var mest intressant. Varje bord hade en facilitator från antingen Autodesk, Cadcraft eller NTI, som ansvarade för att hålla i diskussionen och presentera en sammanfattning. Efter en kort inledning av Asif startade livfulla diskussioner kring borden. Man ville besvara vad det specifika ämnet skulle innebära, hur det skulle kunna påverka och även vad som skulle kunna stoppa ens arbete idag. Det kunde till exempel handla om att samarbeta mer eller att sälja tjänster som produkter. Det var intressant och givande att både utbyta kunskap och erfarenheter sinsemellan. Workshopen avslutades med en sammanfattning av Asif där han gick igenom ett par kundcase, som berörde de ämnen som diskuterats.

Dagen avslutades mycket angenämt med bubbel och en tur i Lisebergshjulet, därefter serverades plockmat och då hade vi möjlighet att mingla med både användare och experter.

Målet med hela eventet var att nätverka, skapa inspiration och visa strategier som leder till ett mer effektivt arbete. Ett lyckat event och sin helhet en riktig succé!

Framtiden för skandinavisk tillverkning är här!