Generativ Design

Genom Generativ Design i Autodesk Fusion 360 kan du skapa lättare och starkare produkter.

Istället för att konstruera en del och sedan använda hållfasthetsanalys för att kontrollera att produkten uppnått önskade egenskaper, kan man med hjälp av Generativ Design i Autodesk Fusion 360 vända detta arbetssätt helt och hållet.

Sätt upp villkor, begränsningar och tillverkningsförutsättningar för din produkt och låt molntjänsten i Fusion 360 ta fram förslag på hur produkten skall se ut. 

 

Har du redan tillgång till Fusion 360?

Utöver de som köpt Fusion 360 separat har även företag som har en Autodesk Product Design & Manufacturing Collection – (vilken bland annat innehåller Inventor och Vault), även tillgång till Autodesk Fusion och för övriga finns det möjlighet att ladda ner en 30 dagars testversion. Nedan ser du hur du kan importera din befintliga Inventor-modell till Fusion 360 och använda Generativ Design för att göra denna lättare och starkare.

 

Cloud Credits

Autodesks strategi framåt är att lägga hårdvarukrävande uppgifter som molntjänster och göra dessa tillgängliga för alla.  För att man som användare enkelt skall kunna utnyttja de tjänster man har behov av utan att köpa flera olika produktpaketeringar betalar man för dessa tjänster med ”Autodesk Cloud Credits”, där kostnaden är beroende av uppgiftens komplexitet och omfattning.