ITOOLS ICONNECT

Integrerat tillägg till Autodesk Vault som erbjuder automation och smarta verktyg som underlättar konstruktörens arbete. Pris ges på offert.

ITOOLS ICONNECT

Beskrivning

Största potentialen till effektivisering hos tillverkande företag ligger idag oftast i gränssnittet mellan olika affärskritiska system. iConnect automatiserar informationsutbytet mellan konstruktionsavdelningen och resten av företaget. iConnect konverterar data från CAD-modellens stycklista, alternativt artikeldata i PDM-systemet, till artiklar och artikelstruktur i företagets affärssystem. Detta minimerar behovet av manuellt överförd data och eliminerar risken för felskrivningar. Genom synkroniserad revisionshantering i PDM och ERP förhindras att det görs beställningar baserat på felaktigt underlag.

Minimera manuellt arbete

  • Översättning av BOM-data (stycklista) till artiklar och artikelstruktur i affärssystem
  • Automatisk export av komplett artikelstruktur till affärssystem vid release i PDM

Alltid korrekt underlag

  • Generering av nytt ritningsunderlag (PDF) kopplat till aktuell artikel i affärssystemet vid statusförändring i PDM
  • Varning i affärssystem, vid revision av ritning/artikel i PDM
  • Automatisk revisionshantering i affärssystem kopplad mot revisionshantering i PDM

Full integration

  • Dynamisk 2-vägs kommunikation mellan CAD/PDM och affärssystem
  • Lagersaldo från affärssystemet kan läsas och visas i CAD/PDM-systemet

Lägg till ytterligare operationer

  • Gränssnitt för att lägga till och ändra operationslista för aktuell artikel som följer med in i affärssystemet

Övrigt

  • Möjlighet till publicering av dokument på SharePoint
  • Möjlighet till koppling mot NC – maskiner för bearbetning

Pris: Offert vid förfrågan.

Produktdatablad

iTools iConnect