ITOOLS SURVEILLANCE MANAGER

iTools Surveillance Manager övervakar dina servrar och meddelar dig vid ev. driftproblem.

ITOOLS SURVEILLANCE MANAGER

Beskrivning

iTools Surveillance Manager är ett integrerat tilläggsprogram för övervakning av servrar, hårddiskar, Autodesk Vault backup och servertjänster. Systemet bygger på att övervakade enheter i nätverket kontinuerligt skickar information till en central server som sammanställer informationen och varnar genom att skicka ett e-mail om någonting inte fungera som det skall. Det samma händer om hårddisken börjar bli full och nyttjandegraden överstiger ett förutbestämt värde.

Proaktivt

Om en tjänst slutar att fungera, alternativt hela servern stannar, skickar systemet ut ett e-mail varje timme. Detta gör att man kan vara proaktiv och förhindra eventuella driftstörningar före de inträffar alternativt påverkar produktionen.

Hitta fel snabbare

Felsökningen blir snabbare eftersom man med hjälp av informationen i e-mejlet lättare kan lokalisera vad som gått snett.

Övervakar

  • Alla utpekade diskar i vald server
  • Förutvalda tjänster som går på servern
  • Att Autodesk Vault-backup har gått
  • Att Autodesk Vault-backup inte är äldre än förvalt antal timmar
  • Övervakning var 10:e minut för disk
  • Övervakning var 5:e minut för tjänster

Larm

  • När förvalt antal timmar uppnåtts för backup, därefter var 24 timme tills felet avhjälpts
  • På tjänst och disk senast 15 minuter efter felet inträffat, därefter 1 gång per timma tills felet avhjälpts
  • Larm kommer i mailform till valfritt antal mailadresser

Produktdatablad

iTools Surveillance Manager