ITOOLS VAULT

Ett tillägg till Autodesk Vault som erbjuder automation och smarta verktyg som underlättar i arbetet, från start till avslut i ditt projekt.

ITOOLS VAULT

Beskrivning

iTools Vault är ett tilläggsprogram för Autodesk Vault som automatiserar tidskrävande arbetsuppgifter och innehåller smarta verktyg som underlättar i arbetet, från uppstart till avslut av ett projekt. Automatgenerera förkonfigurerad mappstruktur vid uppstart av projekt. Aktivera förvalda processer och händelser då livscykelförändringar görs i CAD-dokument. Snabbt och säkert!

Anpassningsbara jobbserver-funktioner

 • Skapa jobb baserade på statusförändring
 • Skapa pdf, dwf, dwg, dxf, step, sat, jt
 • Utskrift till skrivare
 • Koppla in dokumenten till Vault för vidare hantering
 • Kopiera dokumenten till publik area

Sekundära dokument

 • Jobbservern skapar sekundära dokument som t.ex. pdf, step, dwg, dxf
 • Dokumenten kopplas till filen i Vault
 • Egen flik i Vault

Hantering av properties i Vault

 • Anpassade fildatakort för olika kategorier
 • Möjlighet att redigera properties från Vault medförvalda listor och obligatoriska fält
 • Egen flik i Vault

Skapa nya filer och projekt

 • Mallar för att skapa nya projektstrukturer
 • Mallar för att skapa nya dokument med tillhörande fildatakort

Filtrerade vyer

 • Anpassad flik för att visa anpassade vyer
 • Visning av sekundära dokument för en sammanställningsstruktur
 • Visning av strukturer med markerade komponenter som t.ex. reservdelar
 • Export av filtrerad vy till Excel
 • Hantera sekundära dokument från filtrerad vy

Övriga funktioner

 • Replicering av mappstruktur från Vault till arbetsmapp
 • Synkronisering av properties från projektmapp till filer
 • Städningshjälpmedel för arbetsmappar
 • Skapa dokument som t.ex. Excel eller Word från färdiga mallar med nummergenerering
 • iTools Vault har ett inbyggt system som gör det enkelt att skräddarsy funktioner kopplade till livscykelförändringar

Produktdatablad

iTools Vault