NAVISWORKS MANAGE – GRUNDKURS

Vill du sammanställa modeller från olika CAD-program med information från andra konstruktionsverktyg? I Navisworks Manage - Grundkurs får du lära dig hur man gör detta samt mäta, söka, kommentera samt skapa krockanalyser.

NAVISWORKS MANAGE – GRUNDKURS

Beskrivning

Under denna kurs lär du dig grunderna i Navisworks Manage. Övningsuppgifter kombineras med teoretiska genomgångar och demonstrationer så du har möjlighet att testa på de olika funktionerna i programmet. Du lär dig samordna modeller från olika CAD-program, mäta och kommentera, analysera krockar, samt visualisera och presentera 3D-modellen, allt med fokus på rätt metodik så att du kan öka din produktivitet.

Kursinnehåll

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig använda Navisworks Manage för CAD-samordning. Kursen är utformad för att du oavsett bransch, bakgrund eller användningsområde skall kunna tillgodose dig kursen.

Målsättning

Efter genomförd kurs skall du ha tillräckliga kunskaper för att komma igång och arbeta självständigt med Navisworks Manage.

Målet efter genomförd kurs är att du skall kunna:

Introduktion
– Förstå hur Navisworks Manage fungerar och används för CAD-samordning, på en grundläggande nivå
Navigering
– Navigera i modeller och i programmets utforskare
Samordning
– Förstå hur man kan samordna 3D-modeller från olika CAD-format
Granska
– Mäta, söka, kommentera samt skapa krockanalyser
Visualisera
– Skapa bilder och renderingar samt animeringar
Tidsanalysera
– Grundläggande hantering av tidslinjefunktionen

Övningar

Övningarna är pedagogiskt upplagda för att du skall få öva på att arbeta i Navisworks Manage. Vi har ett stort utbud av 3D-modeller från olika program. Du får givetvis gärna ta med dig egna 3D-modeller.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Windows och datorvana är en grundförutsättning för en bra kurs. Viss kunskap om CAD-program krävs.

Kursmaterial

Vi använder ett engelskt kursmaterial som innehåller både teori och praktiska övningsuppgifter. I vissa fall kompletterar vi även med egna exempel och övningar.

Kursinnehåll

Introduktion
Cadcraft
Autodesk och Navisworks Manage
Allmän information
Syfte och mål
Användargränssnitt
Genomgång av gränssnitt
Göra förändringar i gränssnittet
Navigering
Zooma, panorera och rotera
Samordning
Länka in 3D-modeller från olika CAD-system
Hantera enheter
Granskning
Vyhantering
Snittvyer
Sökning
Mätning
Kommentarer
Krockanalys
Visualisering
Använda färger och material
Skapa stillbilder
Skapa animeringar
Tidsanalyser
Introduktion till tidsanalys
Importera externa tidslistor
Kombinera tidslinje med animering
Avslutning
Syfte och mål
Kursutvärdering
Fortsättningskurser etc.

Information

– Lånedator ingår
– Lunch och fika ingår
– Kostnad för kursmaterial tillkommer (995 SEK)
– Kurslängd: 2 dagar
– Tid: 09.00-16.00
– Pris gäller exkl. moms

Interaktiv lärarledd distansutbildning

Har du inte möjlighet att komma till något utav våra kontor? Inga problem! Genom distansuppkoppling får du fortfarande möjlighet att använda programvaran på våra kraftfulla kursdatorer samt följa de övningar våra kursledare går igenom.
Vi rekommenderar att du har två skärmar och ett headset för att kunna få ut det bästa av vår distansutbildning. Kontakta oss för mer information!

Företagsanpassad kurs
Vill du att kursen skall vara företagsanpassad? Inga problem, vi kan anpassa innehållet utefter dina behov, mål och utmaningar. Hör av dig till oss för mer information och offert!