Lär dig använda form och läge samt toleransanalys!

Webinar hos Cadcraft

Webinar: Använd form och läge samt toleransanalys till att balansera kostnad och kvalitet!

Torsdagen den 4 mars kl. 14:00-14:45

Under det här webinaret kommer vi gå igenom hur du kan balansera kostnad och kvalitet genom användning av form- och lägestoleranser samt toleransanalys i Inventor. Vi går igenom hur du kan specificera produktens geometriska krav med hjälp av form och lägestoleranser, både på ritningen och direkt i 3D-modellen enligt MBD-konceptet. Dessutom kommer vi titta på grunderna inom toleransanalys och hur dina toleranser kan optimeras för att säkra din produktkvalitet och samtidigt sänka tillverkningskostnaden. Vi kommer även att visa två nya kraftfulla moduler som kan hjälpa dig med detta – Model Based Definition och Inventor Tolerance Analysis.

 

Är du intresserad av webinaret men inte har möjlighet att delta vid uppsatt tillfälle? Anmäl dig till webinaret ändå så mailar vi dig det inspelade materialet i efterhand.

 

Fördjupa dina kunskaper genom våra kurser på Cadcraft

 

Form- och lägestoleranser – Grundkurs

Under kursen får du förståelse för hur du fångar upp och definierar funktionskrav med hjälp av form- och lägestoleranser och hur dessa entydigt kan kommuniceras till leverantörer.

Läs mer om kursen via knappen nedan:

Läs mer

 

Toleransanalys – Grundkurs

Under kursen går vi igenom vad toleransanalys innebär och varför du bör göra det. Vi går igenom modulen Inventor Tolerance Analysis och hur du kan använda den för att analysera toleranssättning direkt i Inventor.

Läs mer om kursen via knappen nedan:

Läs mer